Varför en revisorsblogg

pengar

Syfte Revisorsrollen är en viktig funktion i en organisation. Det är en fördel om denna över tid definieras genom praxis och organisationskultur så att den dels blir förutsägbar och likartad över tid och dels kan utvecklas på ett strukturerat sätt. Alternativet är att inriktningen på revisionen för olika verksamhetsår avgörs helt och hållet av valet av person, samt att revisionsarbetet varje år måste starta från ruta ett kompetensmässigt, istället för att revisionskompetensen överförs mellan åren. Detta gör att det behövs en dokumentation av revisorernas arbete… Läs mer