Varför en revisorsblogg

pengar

Syfte

Revisorsrollen är en viktig funktion i en organisation. Det är en fördel om denna över tid definieras genom praxis och organisationskultur så att den dels blir förutsägbar och likartad över tid och dels kan utvecklas på ett strukturerat sätt. Alternativet är att inriktningen på revisionen för olika verksamhetsår avgörs helt och hållet av valet av person, samt att revisionsarbetet varje år måste starta från ruta ett kompetensmässigt, istället för att revisionskompetensen överförs mellan åren.

Detta gör att det behövs en dokumentation av revisorernas arbete utöver revisionsberättelse och eventuell dokumentation som ställs till styrelsen. Vi tänker oss ett slags testamente eller stafettbrev som skickas från årets revisorer till nästkommande år och som med tiden kan bli en samling texter som definierar vad revision inom piratpartiet innebär. Vi ser också en fördel att revisorsbloggen kan spegla de olika årens varierande sätt att se på sina uppdrag. Därmed kommer vi i långa loppet definiera vilken handlingsfrihet revisorer har och vad som ligger inom revisorernas uppdrag.

Åtgärd

Varje år bör revisorerna sammanställa ett dokument som innehåller en sammanfattning av hur de tog sig an revisionen.

Förverkligande

 • Vi har skickat en förfrågan till C Magnus och René om en dokumentation för deras revidering av 2010 års verksamhet och ekonomi.
 • Göran och Isak upprättar ett dokument för 2011 års revision.
 • Vi önskar naturligtvis att de som har tidigare varit revisorer, i den mån de är villiga att bidra, inkommer med en berättelse om deras år som revisorer.
 • Vi startar en blogg med ett inledande inlägg som förklarar syftet med att bevara revisorernas tankar kring revisionen från år till år.
 • I denna blogg publicerar vi sedan texterna om 2010 och 2011 års revision.
 • Vi uppmuntrar en diskussion om revisionsprinciperna inom partiet på denna blogg.
 • Vid eventuell diskussion om vem eller vilka som ska vara revisorer i partiet så blir texterna på bloggen en utgångspunkt för vilken typ av revisorer man ska välja.

Dokumentet

Revisorerna bör i dessa skrivelser beskriva följande:

 • Vad de fokuserade på.
 • Vad de inte fokuserade på.
 • Vad de inte gjorde.
 • Vad de kunde ha gjort bättre.
 • Hur de anser att revisionen i partiet kan utvecklas.
 • Vad de anser att nästa års revisorer bör ta extra hänsyn till.

Göran, Magnus och Isak

Kommentarer

Inga kommentarer.