Nuvarande och tidigare revisorer

Revisorer 2013

ordinarie: Isak Gerson, isak.gerson@ungpirat.se
personlig ersättare: Anders Andersson

ordinarie: Markus Lake Berglund
personlig ersättare: Jacob Hallén

Revisorer 2012

ordinarie: Göran Widham, goran.widham@piratpartiet.se

personlig ersättare: Isak Gerson, isak.gerson@ungpirat.se

ordinarie: C Magnus Berglund, c.magnus.berglund@piratpartiet.se
personlig ersättare: vakant

Revisorer 2011

ordinarie: Göran Widham, goran.widham@piratpartiet.se
personlig ersättare: C Magnus Berglund, c.magnus.berglund@piratpartiet.se

ordinarie: Isak Gerson, isak.gerson@ungpirat.se
personlig ersättare: vakant

Revisorer 2010

ordinarie: C Magnus Berglund

ordinarie: Rene Malmgren